לוגו
[מושב אֲמָרוֹת טְהוֹרוֹת]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תח

   מושב    אֲמָרוֹת טְהוֹרוֹת1

            עֲרוּכוֹת וּשְׁמוּרוֹת2

            בְּאַהַב3 גְּמוּרוֹת4

            וְשִׁילְּחוּנוּ5 לְהִיזָּהֲרוֹת

5           בְּמַהֲלֻומַּית אַרְבַּע גְּזֵירוֹת6


קב 3 בפה מבוארות /ובכתב מחוברות/ חשבונות כמו זרות נוסף 4 ושולחנו בקצאות להיזרות 5 ונהלמנו בארבע גזירות/ ויוסיפו לחטוא לו למרות  1. אמרות טהורות: הכוונה, כנראה לדברי תורה.  ↩

  2. ערוכות ושמורות: על־פי שמ"ב כנ:ה.  ↩

  3. באהב: באהבה.  ↩

  4. גמורות: פסוקות, מנוסחות.  ↩

  5. ושילחונו: מכאן ואילך הנוסח נראה משובש; עיין בשינויי־הנוסח.  ↩

  6. ארבע גזירות: רומז אולי לנאמר במכות כד ע"א: ‘ארבע גזירות גזר משה רבינו על־ישראל’ וכו‘, ואולי לארבעת השפטים הרעים שביח’ יד:כא.  ↩