לוגו
[ממטה אהרן שְׁבָטִים שְׁנֵים עָשָׂר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תטו

    דבר אל בני ישראל וקח מאתם {במ' יז:טז}


   ממטה אהרן    שְׁבָטִים שְׁנֵים עָשָׂר

                  לָקְחוּ מוּסָר

                  מִנָּגִיד וְסַר

                  כְּמוֹ נִיתְחַסַּר

                  מִזְגָּם לֹא יֶחְסַר1

                  ושניים […]2

                  כַּמִּכְתָּב נִימְסַר3

                  עַל מַטּוֹת4  1. שבטים…. יחסר: שיעור טורים: שבטי ישראל קיבלו תוכחת ממשה רבנו(‘מנגיד וסר’) לאחר שנחסר מזגם שהובטח להם כי לא יחסר, רוצה לומר, לאחר שנענשו (השווה)שה"ש ז:ג)  ↩

  2. ושניים […]: אולי יש להשלים ‘ושנים עשר’ או כיו“ב, והכוונה לי”ב במטות.  ↩

  3. כמכתב נימסר: אולי: ככתוב בתורה (‘מכתב’).  ↩

  4. על מטות: כך בכ"י נ; ואולי יש להשלים: ‘על מטות שנים עשר’; ואולי אין הפזמון שלם לפנינו.  ↩