לוגו
[מטה בּוֹ הֻוטְפְּחוּ שְׁמֵי גְבוֹהִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תיח

   מטה    בּוֹ1 הֻוטְפְּחוּ שְׁמֵי גְבוֹהִים2

           וּבוֹ נִיתְלוּ אוֹר כִּנְגֹהִים3

           וּבוֹ נִבְקְעוּ הַמַּיִם הַנָּהִים4

           וּבוֹ הֻונְהֲגָה עֲדַת כְּמֵיהִים5

5          הוּא בְּוַדַּאי מַטֵּה הָאֱלֹהִים  1. בו: במטה אהרן.  ↩

  2. הוטפחו שמי גבוהים: נבראו השמים (על־פי יש' מח:יג).  ↩

  3. אור כנגהים: בוודאי משובש, ואולי צ"ל ‘אורי נגהים’ רוצה לומר, המאורות.  ↩

  4. המים הנהים: אולי: המים המקוננים, והם המים התחתונים; השווה בר"ר ה:ג, עמ‘ 34: ’קלטם הים [כלומר את המים התחתונים]… רבנין אמרין דכים אנו קבלונו, מדוככים אנו קבלונו.  ↩

  5. עדת כמיהים: כנסת־ישראל. והפזמון מיוסד על הנאמר בבמ“ר יח:כג: ‘ומטה אהרן… הוא המטה שהיה ביד משה, ומעצמו פרח. ’השווה גם ת”י לשמ‘ ב:כא: ’חוטרא דאיתבריאת ביני שמשתא וחקיין מפרש עלה שמא רבא ויקירא דביה עתיד למעבד ית תמהיא במצרים וביה עתיד למבזע ית ימא דסוף‘ וכו’ אבל לא מצאתי מקור לשני הטורים הראשונים של פזמוננו, ואולי הוא על שום השם המפורש שהיה חקוק על המטה, ובו נברא העולם.  ↩