לוגו
[אסופים בחוקתם נוֹתְנֵי מַעֲשֵׂר מִמַּעֲשַר תְּרוּמָתָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תכב

   אסופים בחוקתם    נוֹתְנֵי מַעֲשֵׂר מִמַּעֲשַר תְּרוּמָתָם1

                     מְשָׁרְתֵי אֵל בְּחֵיךְ נְעִימָתָם2

                     לֶעָתִיד3 יַעֲמִיד4 חֲבוּרָתָם

                     עַל דּוּכָנָם וְעַל מִשְׁמְרוֹתָם  1. נותני…. תרומתם: התורמים מעשר מן המעשר; והם הלוויים (השווה במ' יח:כו).  ↩

  2. משרתי… נעימתם: המשרתים את הקב"ה בנעימות חכם; ואף כאן הכוונה ללוויים.  ↩

  3. לעתיד: בימות המשיח.  ↩

  4. יעמיד: יקיים; השווה לעיל, עמ' 57 הערה 151.  ↩