לוגו
[אחית כִּיסָּתַם בּוּשָׁה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תל

        (וירא)1


   אחית    כִּיסָּתַם2 בּוּשָׁה

           וּכְלִימָּה אֹתָם לָבְשָׁה

           וְחֵיקָם3 הֶחְלִישָׁה

           וּפוֹחֲזִים הִתְשִׁישָׁה4

5          בְּמַכָּה אֲנוּשָׁה

           כְּהֶגְיוֹן דְּרוּשָׁה5

           אֱיוִילִים עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה6  1. כנראה נרשם בטעות כאן; הפזמון שייך אמנם לסדר וירא בלק, אולם פזמוני הסדר מתחילים לעיל, פזמון תכז.  ↩

  2. כיסתם: כנראה ־ את המואבים.  ↩

  3. וחיקם: כך בכ“י נ ונראה שצ”ל ‘וחזקם’; ואולי ‘וחזקים’ (השווה טור 4)  ↩

  4. התשישה: במקום ‘התישה’.  ↩

  5. כהגיון דרושה: כמסופר בתורה (השווה תה' קיא:ב).  ↩

  6. איוילים… ושלשה: איני יודע מה כוונתו.  ↩