לוגו
[אימץ איבריו בָּא לְתוֹךְ קֻובָּה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תלו

   אימץ איבריו    בָּא1 לְתוֹךְ קֻובָּה2

                  וּבְיָדוֹ רֹומַח לְהוּבָה3

                  זָכָר וּנְקֵבָה4

                  דָּקַר בְּקִינְאָה וְאֵיבָה

5                 והתחיל5 בְּאַהֲבָה

                  מַצְמִיחַ רְבָבָה6

                  הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּיבָה7

1 אימץ אבריו] אימץ איבריו זך מנערותו ש/ בא… קובה] מחוק קטש 2 ובידו] מחוק קט/ רומח] חרב קט 4־3 ודקר באיבה] [זכר] ונקבה/ [כפ]עלו תועיבה קט מלת תועיבה ניכרת גם בכ"י ש 5 והונחל קט 6 מצמחי קט  1. בא: הנושא: פינחס.  ↩

  2. לתוך קובה: עיין במ' כה:ח.  ↩

  3. רומח להובה: רומח מחודד ומושחז, מלשון ‘להב הסכין’.  ↩

  4. זכר ונקבה: את זמרי ואת כזבי.  ↩

  5. והתחיל: מלה זו משובשת, ולפי כ“י קט צ”ל, כנראה, ‘והונחל’.  ↩

  6. מצמיח רבבה: צ"ל מצמחי רבבה, רוצה לומר, מישראל (על־פי יח‘ טז:ז: ’רבבה כצמח השדה נתתיך')  ↩

  7. הזרוע… והקיבה: מתנות כהונה (דב' יח:ג), לפי שבזכות הקנאה שקינא פינחס לה' זכה לכהונה (במ' כה:יג).  ↩