לוגו
[מעשה ניסים שׁוֹכֵן שְׁמֵי עֶרֶץ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תלט

        לאלה {במ' כו:נב}


   מעשה ניסים    שׁוֹכֵן שְׁמֵי עֶרֶץ1

                  חַק אוֹת2 בְּמֶרֶץ

                  לְהַנְחִיל צְבִי אֶרֶץ3

                  לְגוֹי אֶחָד באחר4

5                 בְּאֵין צְוָחָה וָפֶרֶץ5

                  וְנָם6 לְצִיר7 בְּחֶרֶץ8

                  לָאֵלֶּה תֵּחָלֵק הָאָרֶץ9  1. שוכן שמי ערץ: הקב"ה  ↩

  2. חק אות: חקק צו; הפענוח מפוקפק, ואולי צ"ל ‘חק זאת’.  ↩

  3. צבי ארץ: ארץ־ישראל 0יח' כה:ט).  ↩

  4. לגוי אחד באחר: כך בכ“י נ, וצ”ל ‘לגוי אחד בארץ’ (שמ"בז:כג).  ↩

  5. באין…. ופרץ: תה' קמד:יד.  ↩

  6. ונם: ואמר.  ↩

  7. לציר: למשה רבנו.  ↩

  8. בחרץ: בחריצות.  ↩

  9. לאלה תחלק הארץ: במ' כו:נב.  ↩