לוגו
[מספר אש תַּנְחִיל]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תמא

   מספר אש    תַּנְחִיל1 שׁוֹשַׁנָּה2

               מְבֹורָכָה וּשְׁמֵנָה3

               וּלְתוֹכָהּ אֲחִישֶׁנָּה4

               וְעֹוז אַלְבִּישֶׁנָּה5

5              וְתִשְׁרֵי6 בָהּ שְׁכִינָה

               וְתִפְרַח דְּשֵׁינָה

               מֵרֵאשִׁית הַשָּׁנָה

              וְעַד אַחֲרִית שָׁנָה7
  1. תנחיל: מדבר אל משה, אך אפשר שצ"ל ‘אנחיל’.  ↩

  2. שושנה: לישראל (שה"ש ב:א)  ↩

  3. מבורכה ושמנה: כינויים הם לארץ־ישראל (עיין דב‘ לג:יג; נחמ’ ט:כה, לה).  ↩

  4. אחישנה: אביאנה במהרה.  ↩

  5. ועוז אלבישנה: על־פי תה' צג:א.  ↩

  6. ותשרי: קרי: ותשרה.  ↩

  7. מראשית…. אחרית שנה: על־פי דב' יא:יב.  ↩