לוגו
[אמץ תפארתו אֲדוֹן כָּל בָּשָׂר]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תמב


   אמץ תפארתו    אֲדוֹן כָּל בָּשָׂר1

                  צִיוָּה נָגִיד וְשַׂר2

                  לְהַנְחִיל לוֹקְחֵי מוּסָר3

                  אֶרֶץ אֲשֶׁר תְּעֻושַׂר4

5                 לִשְׁבָטִים שְׁנֵים עָשָׂר
  1. אדון כל בשר: הקב"ה.  ↩

  2. נגיד ושר: כינוי למשה רבנו.  ↩

  3. לוקחי מוסר: כינוי לישראל.  ↩

  4. אשר תעושר: שעתידים ליתן מעשר מתבואתה.  ↩