לוגו
[איש נאמן מְקֻודָּשׁ בְּפִי אֶרְאֶלָּיו]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תמג1


יפקוד יי [במ' כז:טו]


   איש נאמן    מְקֻודָּשׁ בְּפִי אֶרְאֶלָּיו2

               מְרַצֶּה3 בְּמִילּוּלָיו4

               וְשׁוֹפֵךְ פִּילּוּלָיו5

               בְּעַד צִבְאוֹת חֲיָלָיו6

5              מְפַלֵּס מַעְגָּלָיו7

               בְּהִילּוּךְ מְיֻושָׁר8 בְּמַעֲלָלָיו9

              וְתָ[נוּחַ]10 רוּחִי11 עָלָיו
 1. הפזמון מדבר בתכונות האיש הנאמן שמשה רבנו מבקש שיתמנה על העדה, כמסופר בסדר.  ↩

 2. בפי אראליו: בפי המלאכים.  ↩

 3. מרצה: מפייס את הקב"ה.  ↩

 4. במילוליו: בדיבורו.  ↩

 5. פילוליו: תפילתו.  ↩

 6. צבאות חיליו: עמו.  ↩

 7. מפלס מעגליו: על־פי מש' ה:כא.  ↩

 8. בהילוך מיושר: בהליכה ישרה.  ↩

 9. במעלליו: של מעשיו.  ↩

 10. ות[נוח]: ההשלמה על־פי יש' יא:ב. נ;  ↩

 11. רוחי: לפי טור 1 אולי צ“ל ‘רוחו’, רוצה לומר, רוח הקב”ה.  ↩