לוגו
[נקום נקמת]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנ

נקום נקמת [במ' לא:א]


                        פְּרָאִים וְאַדְמוֹנִים1

                        יִפְּלוּ לְדִירְאוֹנִים

                        וְכָל זֵידוֹנִים2

   [22 ע"א]            בְּמַאֲמַר I אֲדוֹן אֲדוֹנִים

5                      כְּצִיוָּה3 בְּיָמִים קַדְמוֹנִים

                       לִמְנַהֵג אֱמוּנִים4

                        הנְקֹום נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים5


2 יפלו] מעליו יהיו על־פי יש' סו:כד נ 4 באדונים דא
  1. פראים ואדמונים: ישמעאלים ואדומים.  ↩

  2. וכל זידונים: וכן גם כל הרשעים.  ↩

  3. כציוה: כמו שציווה.  ↩

  4. למנהג אמונים: למשה רבנו.  ↩

  5. נקום… המדינים: על־פי במ' לא:ב.  ↩