לוגו
[הוֹפִיעַ בַּהֲדַר כְּבוֹדֶךָ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנא

   פז֗    הוֹפִיעַ1 בַּהֲדַר כְּבוֹדֶךָ

         וּבְעֹוז יֹוקֶד הוֹדֶךָ

         וּנְטֵה אֶת יָדֶיךָ

         עַל גּוֹי מוֹרְדֶךָ2

5        וּנְקֹום מֵהֶם בְּהִתְוַעֲדֶךּ3

         נקמת נקום4 יְסוֹדֶיךָ5

         נִקְמַת דַּם עֲבָדֶיךָ6
  1. הופיע: כמו: הופַע; והוא לשון תפילה.  ↩

  2. על גוי מורדך: על הגוי המורד בך.  ↩

  3. בהתועדך: בצאתך נגדם.  ↩

  4. נקמת נקום: הנוסח נראה כאן משובש.  ↩

  5. יסודיך: צדיקיך (השווה מש‘ י:כה; ’וצדיק יסוד עולם')  ↩

  6. נקמת דם עבדיך: תה' עט:י.  ↩