לוגו
[שא את ראש]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנג

שא את ראש [במ' לא:כה]


   פזֹ    תִּשְלַח תִּשְׁבִּי1

         בְּבֵית יִשּׁוּבִי2

         וְטוֹב תַּקְשִׁיבִי3

         בְּכָל חִישּׁוּבִי4

5        כְּנַמְתָּה5 לְמוֹשָׁבִי6

         שָׂא אֵת רֹאשׁ מַלְקוֹחַ הַשְּׁבִי7
  1. תשבי: את אליהו הנביא.  ↩

  2. בבית ישובי: במקום שבתי, רוצה לומר, לירושלים.  ↩

  3. תקשיבי: במקום ‘תקשיבני’, רוצה לומר: תשמיע באזני.  ↩

  4. חישובי: בכל תכניות מעשי; עיין לעיל, פזמון תמד, טור 2.  ↩

  5. כנמתה: ככמו שאמרת.  ↩

  6. למושבי: נראה כינוי למשה רבנו; ואיני יודע על־פי מה.  ↩

  7. שא… השבי: במ' לא:כו.  ↩