לוגו
[פזֹ וּמִקְנֶה רַב]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנז1

ומקנה רב [במ' לב:א]


   פזֹ    וּמִקְנֶה רַב2 פְּרוּצִים3

         וּמִיץ חָלָב4 מָצִים5

         וּבֶטַח נֶאֱמָצִים6

         וְכֻולָּם חֲלוּצִים

5        לְהַכּוֹת לוֹחֲצִים7

         וְלַנֶּאֱמָן8 פָּצִים9

         נַעֲבֹר חֲלוּצִים10

         כִּבְנֵי קֶשֶׁת11 מְחַצְצִים12
 1. הפזמון מדבר בראובני ובגדי.  ↩

 2. ומקנה רב: במקנה רב.  ↩

 3. פרוצים: משופעים, מלשון ‘ויפרץ האיש מאד מאד’ (בר' ל:מג), ועוד.  ↩

 4. ומי חלב: מש‘ ל:לג: ’כי מיץ חלב יוציא חמאה.'  ↩

 5. מצים: מוצצים.  ↩

 6. נאמצים: מחוזקים, מלשון ‘חזק ואמץ’.  ↩

 7. לוחצים: את האויבים.  ↩

 8. ולנאמן: למשה רבנו (במ' יב:ז).  ↩

 9. פצים: אומרים.  ↩

 10. נעבר חלוצים: במ' לב:לב.  ↩

 11. כבני קשת: כקשתים, כרובים בקשת.  ↩

 12. מחצצים: שופ' ה:יא.  ↩