לוגו
[אז צמד שבטים פזֹ בְּנֵי רְאוּבֵן בניחוהיהם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תנח

   אז צמד שבטים    פזֹ    בְּנֵי רְאוּבֵן בניחוהיהם1

                          וּבְנֵי גָד ותיליהם2

                          עָבְרוּ יַחְדָּו3 לִפְנֵי אֲחֵיהֶם

                          וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵיהֶם4

5 וְ                       נָהֲרוּ5 מִכָּל דָּפְנֵיהֶם6

                          כִּי כִנְפֵי אַרְיֵה פְּנֵיהֶם7
  1. בניחוהיהם: כך בכ“י נ; ואולי צ”ל ‘בניחוחיהם’, רוצה לומר, בצאנם ובבקרם שראויים לקרבנות.  ↩

  2. ותיליהם: כך בכ“י נ, ונראה שצ”ל ‘וחיליהם’. והשווה להלן, פזמון תסד, טור 1.  ↩

  3. יחדו: הפענוח מפוקפק; בכ"י נ נראה כתוב ‘יתרו’.  ↩

  4. ונכבשה… לפניהם: על־פי במ' לב:ככט.  ↩

  5. ונהרו: וזהרו.  ↩

  6. דפניהם: צדדיהם (זולאי, ידיעות, ו, עמ' קפד.  ↩

  7. כי… פניהם: על־פי דה"א יב::ט.  ↩