לוגו
[אהובים הסיעו כְּחָשׁ קִיצֵּיהֶם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תסב

   אהובים הסיעו    כְּחָשׁ קִיצֵּיהֶם1

                    נִיפְדּוּ מִלּוֹחֲצֵיהֶם

                    עָשׂוּ כְּחֶפְצֵיהֶם

                    בְּכָל נוֹאֲצֵיהֶם2

5                   וּשְׁכִינַת צוּרֵיהֶם3

                   שָׁכְנָה בְאַרְצֵיהֶם4

                    וְשָׁקַד מוֹצִאֵיהֶם5

                    וַיִּכְתֹּב מֹשֶה אֶת מוֹצָאֵיהֶם6


דא אהובים הסיעו] אהובים הסיע בנאמו  1. כחש קיציהם: כיוון שהחיש הקב"ה את מועד צאת ישראל ממצרים (השוה שהש"ר ב:ח).  ↩

  2. נואציהם: קרי: מנאציהם.  ↩

  3. ושכינת צוריהם: במקום ‘ושכינת צורם’.  ↩

  4. בארציהם: בארצם.  ↩

  5. מוצאיהם: כננראה צ"ל ‘מוציאיהם’ (= מוציאם.  ↩

  6. ויכתב… מוצאיהם: במ‘ לג:ב; והשווה לכאן במ"ר כג:א: ’לכך אמר הקב"ה למשה כתב את המסעות שנסעו ישראל במדבר, כדי שיהיו יודעים מה נסים שעשיתי להם.'  ↩