לוגו
[פזֹ נְכוֹחוֹת הִשְׁמִיעָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תעה

   פזֹ    נְכוֹחוֹת הִשְׁמִיעָם1

         נִיהֲגָם רוֹעָם2

         צְפוּנוֹת3 הוֹדִיעָם

         וְחִיזֵּק זְרוֹעָם

5        כַּכָּתוּב בְּסוֹד מֻונְעָם4

         וְלַמּוֹכִיחִים יִנְעָם5


דא 2 שאנן להרביעם 4 ואילך ליפות מטעם ** וחיזק זרועם I […] הסיעם ** ומן השביעם ** וארחות מוסר השמיעם ** למוכיחים ינעם  1. השמיעם: את ישראל.  ↩

  2. רועם: משה רבננו  ↩

  3. צפונות: דברים נסתרים.  ↩

  4. בסוד מונעם: בדברי־התורה הנעימים.  ↩

  5. ולמוכיחים ינעם: מש' כד:כה.  ↩