לוגו
[איש אשר פזֹ מַשְׁלִיכֵי יְהָבָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תעח

   איש אשר    פזֹ    מַשְׁלִיכֵי יְהָבָם1

                     נִיסּוּ אֵל2 בִּלְבָבָם

                     וְעָצַם חוֹבָם3

                     בִּרְבוֹת כַּסְפָּם וּזְהָבָם4
  1. משליכי יהבם: כינוי לישראל, על־פי תה' נה:כג; ואפשר שיש לפרש במשמעות שלילית: אלה שהשליכו מלבם את התקווה לאל.  ↩

  2. ניסו אל: השווה דב' ו:טז, ועוד.  ↩

  3. ועצם חובם: וגדל חטאם.  ↩

  4. ברבות… וזהבם: השווה הו‘ ב:י; ונראה מדבר בחטא העגל, הנרמז, לדברי חז"ל, בדב’ א:א: ודי זהב, מאי ודי זהב, אמרי דבי ר‘ ינאי כך אמר משה לפני הקב“ה רבש”ע בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם להם שעשו את העגל’ (ברכות לב ע"א, ומקבילות.  ↩