לוגו
[אימה תזהיר פזֹ תּוֹפִיעַ בִּלְבוּשׁ אָדֹום]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תפב

   אימה תזהיר    פזֹ    תּוֹפִיעַ בִּלְבוּשׁ אָדֹום1

                        דּוֹדִי צַח וְאָדֹום2

                        וְתָשִׂים אַדְומַת אֱדוֹם3

                        כְּמַהְפֵּיכַת עֲמוֹרָה וּסְדוֹם4
  1. בלבוש אדום: על־פי יש' סג:ב.  ↩

  2. דודי צח ואדום: כינוי לקב"ה (שה"ש ה:י).  ↩

  3. אדומת אדום: כך בכ“י נ; ונראה שצ”ל ‘אדמת אדום’.  ↩

  4. כמהפיכת… וסדום: על־פי דב' כט:כב.  ↩