לוגו
[אימצתי חוסן פזֹ לוֹעֲטֵי נוֹשָׁן]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תפד

   אימצתי חוסן    פזֹ    לוֹעֲטֵי נוֹשָׁן1

                        וּמוֹצִאֵי יָשָׁן2

                        יִפְרַח3 כַּשׁוֹשָׁן

                        וּמְחָרְרָם4 יָועֳשַׁן5

5                       ומצלה6 בְּתוֹךְ כִּבְשָׁן

                        כְּסִיחוֹן הָעִישַּׁן7

                        וּכְעוֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן
  1. לועטי נושן: אוכלי ישן נושן, והוא כינוי לישראל, על־פי וי‘ כו:י: ’ואכלתם ישן נושן.'  ↩

  2. ומוצאי ישן: על־פי המשך הפסוק שם: וישן מפני חדש תוציאו.‘ וצ"ל ’ומוציאי'.  ↩

  3. יפרח: נראה שצ"ל ‘יפרחו’; והלשון על־פי הו' יד:ו.  ↩

  4. ומחררם: כנראה: השורפם, מלשון ‘כי אש אכלתהו ויחר’ (יח' טו:ה), ועוד.  ↩

  5. יועשן: יישרף.  ↩

  6. ומצלה: נראה שצ“ל ‘וייצלה’, או כיו”ב.  ↩

  7. העישן: כנראה במקום ‘שעישן’, ורוצה לומר, כנראה: כסיחון שזעם על ישראל ולא נתנם עבור בגבולו, מלשון ‘עד מתי עשנת בתפלת עמך’ (תה' פ:ה). ואולי צ"ל העֻשַּׁן, ורוצה לומר, כסיחון שנשרפו עריו, והוא מקביל ל‘ונחרם את כל עיר’ וכו' (דב' ב:לד). והשווה גם להלן, פזמון תפז, טורים 4–5.  ↩