לוגו
[אצתי להשלים פזֹ יַחְדָּיו אֻומְלָלוּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תפז

   אצתי להשלים    פזֹ    יַחְדָּיו אֻומְלָלוּ1

                         וְכָשְׁלוּ וְנָפָלוּ

                         וְיָרְדוּ וְלֹא עָלוּ

                         וּבָאֵשׁ כָּלוּ2

5                        וּבֶעָשָׁן כָּלוּ3
  1. אומללו: הנושא: סיחון ועוג.  ↩

  2. ובאש כלו וכו': השווה גם לעיל, פזמון תפד, טור 6.  ↩

  3. ובעשן כלו: תה' לז:כ, ועוד.  ↩