לוגו
[אחת היא פזֹ וְאוֹתִי תָחֹון]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תצא

   אחת היא    פזֹ    וְאוֹתִי תָחֹון

                     וְאַךְ הַוָּותִי1 אַל תְּהִי מָנוֹן2

                     וְאֶעְבְּרָה נָּא וְאֶרְאֶה בְּנִיסָּיוֹן3 וְגָאוֹן

                     הָהָר הַטּוֹב הַזֶּה וְהַלְּבָנוֹן4
  1. הוותי: אסוני; והכוונה לחטא מי מריבה.  ↩

  2. אל תהי מנוון: השווה מש‘ כט:כא; ורוצה לומר, כנראה: אל יעיד כנגדי, כפירוש מלת ’מנון' בתלמוד (סוכה נב ע“ב: 'באטב”ח של ר‘ חייא קורין לסהדא מנו’).  ↩

  3. בניסיון: אולי מלשון ‘רם ונישא’ (השווה תה‘ ד:ז: ’נסה עלינו אור פניך ה').  ↩

  4. ואעברה… והלבנון: דב' ג:כה.  ↩