לוגו
[מדות ראשית פזֹ יוֹצֵר הָרִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תצג

   אז יבדיל <דב' ד:מא>


   מדות ראשית    פזֹ    יוֹצֵר הָרִים1

                        שִׁימַּע2 בְּמַאֲמָרִים

                        בַּעֲבוּר נִמְהָרִים3

                        לְלֹא אִישׁ דְּבָרִים4

5                        וּבְאֶרֶץ מדוברים5

                        כִּיתֵּי עֲדָרִים6

                        מֵאֲחֻוזַּת הָרִים

                        בְּעֵבֶר הַיַרְדֵּן שָׁלוֹשׁ עָרִים7
  1. יוצר הרים: כינוי לקב"ה, על־פי עמוס ד:יג.  ↩

  2. שימע: השמיע.  ↩

  3. בעבור נמהרים: בשביל ישראל (יש' לה:ד).  ↩

  4. ללא איש דברים: למשה (שמ' ד:י).  ↩

  5. ובארץ מדוברים: מכאן ואילך נראה הנוסח משובש. ואולי צ"ל ‘ובארץ מדברים’.  ↩

  6. כיתי עדרים: אולי: של בעלי המקנה, רוצה לוומר, של בני ראובן ובני גד ומנשה, שציווה הקב"ה להפריש מאחוזתם שבעבר־הירדן שלוש ערי מקלט; ומלת ‘הרים’ שבטור 7 איני יכול להלמה.  ↩

  7. בעבר… ערים: על־פי דב' ד:מא.  ↩