לוגו
[פזֹ לַהֲקַת מִשְׁפָט]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תצה

   [25 ע"א]    פזֹ       לַהֲקַת מִשְׁפָט1

                        הֱכִינָם2 בַּמִּשְׁפָּט

                        ואֱלֹהֵי הַמִּשְׁפָּט3

                        כִּי יֵשׁ מִשְׁפָּט

5                       נִסְפֶּה בְּלֹא מִשְׁפָּט4 5
  1. להקת משפט: כנראה כינוי לישראל.  ↩

  2. הכינם: כונן אותם, ייסד אותם במשפט.  ↩

  3. ואלהי המשפט: נראה שצ"ל ‘אלהי המשפט’, והוא נושא לטורים הראשונים.  ↩

  4. כי… בלא משפט: שיעור הטורים: כי יש משפט למי שנספה בלי משפט.  ↩

  5. נספה בלא משפט: מש' יג:כג.  ↩