לוגו
[ארבעים פז̇ כְּתָב רִאשׁוֹן]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקיא

   ארבעים    פז̇   כְּתָב רִאשׁוֹן1 פָּרַח2

                  וּכְתָב שֵׁינִי3 זָרַח

                  וְעָמַד וְלֹא בָרַח

                  וְעָנָן לוֹ נֶאֱרַח4

5                 וְיָרַד בְּלוֹא ט̇ורַח

                  כְּגִיבּוֹר לָרוּץ א̇ורַח5


נ 4 וענן] הוי“ו נראית כמין יו”ד  1. כתב ראשון: הכתב שעל הלוחות הראשונים.  ↩

  2. פרח: כך על־פי דרשת חז“ל בירוש' תענית פ”ד ה“ח, סח ע”ג, ובהרבה מקבילות: ‘תני בשם ר’ נחמיה: הכתב עצמו פרח.'  ↩

  3. וכתב שיני: שעל הלוחות השניים.  ↩

  4. וענן לו נארח: ונזדמן לו (‘נארח’) ענן ליסע עליו; והוא על־פי פסיקתא דר“כ, כ, דף צ ע”ב: ‘בשעה שעלה משה למרום באותה שעה באתה ענן ורבצה כנגדו’ וכו'.  ↩

  5. כגיבור… אורח: תה' יט:ו.  ↩