לוגו
[אור מכל פז̇ לְמַעֲנִי אַרְחִיבָהּ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקיג1

   אור מכל    פז̇    לְמַעֲנִי אַרְחִיבָהּ2

                    וּבְצִמְחֵי רְחָבָה3

                    וְהָרִים4 אוֹשִׁיבָה

                    וּבִבְרָכוֹת אֵטִיבָה

5                   וְתֹאכְלוּ מִפִּרְיָהּ וְתִשְׂבְּעוּ מִטּוּבָהּ5


קג 2 וכצמחים ארביבה 3 אסביבה 5 ותאכל מפריה וטובה
  1. דברי הקב"ה.  ↩

  2. ארחיבה: את ארץ־ישראל.  ↩

  3. ובצמחי רחבה: כך בכ“י נ; ונראה שצ”ל ‘ובצמחי רבבה’ (יח' טז:ז), רוצה לומר, בצמחים הרבה. ונוסח כ"י קג: ‘וכצמחים ארביבה’, רוצה לומר, אשקה.  ↩

  4. והרים: נראה לי, שצ“ל ‘וערים’ (השווה יח‘ לו: לג: ’והושבתי את הערים'); והשווה גם לעיל, פזמון תקז, טור 1; ובכ”י קג: ‘והרים אסביבה’.  ↩

  5. ותאכלו… מטובה: נוסח תפילה (ברכות מד ע"א).  ↩