לוגו
[פז̇ בְּעִיתָּהּ אָחִישָׁה נָא]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקיד

   פז̇    בְּעִיתָּהּ אָחִישָׁה נָא1

         וְקֶדֶם2 אֶדְרְשֶׁנָּה3

         וְטוּבָהּ אֲשַׁנְנָה

         וְתִורַשׁ4 שְׁמֵינָה5
  1. בעיתה אחישה נא: את ישועתם של ישראל; על־פי יש' ס:כב.  ↩

  2. וקדם: צ"ל, כנראה, ‘וכקדם’.  ↩

  3. אדרשנה: את ישראל.  ↩

  4. ותורש: צ"ל, כנראה, ‘ותירש’; השווה גם לעיל, פזמון תקיב, טורים 3 ו־7.  ↩

  5. שמינה: כינוי לארץ־ישראל (נחמ' ט:לה, ועוד).  ↩