לוגו
[מים אתויים אַשְׁקִיף מִשָּׁמַיִם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקטו

   מים אתויים    אַשְׁקִיף מִשָּׁמַיִם1

                  אֶתֵּן לֶחֶם יוֹמַיִים2

                  אֶרֶץ נַחֲלֵי מָיִם3

                  לִמְטַר הַשָּׁמַיִם תִּשְׁתֶּה מָּיִם4
  1. אשקיף משמים: על־פי דב' כו:טו.  ↩

  2. לחם יומיים: שמ‘ טז:כט; ורוצה לומר: לחם הרבה. ואולי צ"ל ’אתן לחם ומים'.  ↩

  3. ארץ… מים: דב' ח:ז.  ↩

  4. למטר… מים: דב' יא:יא.  ↩