לוגו
[כִּי אחוזות תֻּורְחַב וְתֵירֶץ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקיז

         כִּי אחוזות1 תֻּורְחַב וְתֵירֶץ2

         בְּאֵין צְוָחָה וָפֶרֶץ3

         וְאֵל שׁוֹכֵן עֶרֶץ4

         יַצִּילוֹ מֵחֶרֶץ5

         יְשִׁיתֵיהוּ בְּרָכָה בְּקֶרֶב הָאָרֶץ6
  1. אחוזות: צ"ל, כנראה, ‘אחוזתו’, רוצה לומר, נחלתם של ישראל.  ↩

  2. ותירץ: במקום ותֵירָצֶה.  ↩

  3. באין צוחה ופרץ: על־פי תה' קמד:יד.  ↩

  4. ערץ: שמים, כלשון הפייטנים.  ↩

  5. מחרץ: מכליון.  ↩

  6. ברכה… הארץ: יש' יט:כד.  ↩