לוגו
[אתם ליי פז̇ יִרְאָתוֹ אֲלַמֶּדְכֶם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקכב

   אתם ליי    פז̇   יִרְאָתוֹ1 אֲלַמֶּדְכֶם

                  וּבְטוּבִי אֲעוֹדֶדְיכֶם

                  וְאַרְחִיב צַעֲדֵיכֶם2

                  וַאֲאַבֵּיד מַעֲבִידְכֶם

5                 אַל תִּירָאוּ תֶּחֱזַקְנָה יְדֵיכֶם3
  1. יראתו: נראה, שצ“ל ‘יראתי’, שהרי הדברים נאמרים מפי הקב”ה.  ↩

  2. וארחיב צעדיכם: על־פי שמ"ב כב:לז; תה' יח:לז.  ↩

  3. אל… ידיכם: זכ' ח:יג.  ↩