לוגו
[מדות שש פז̇ תִּתְהַלְּכוּ בְּמֵישָׁרִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקכג

   מדות שש    פז̇    תִּתְהַלְּכוּ בְּמֵישָׁרִים

                     אֶל פִּתְחֵי שְׁעָרִים1

                     וְתִהְיוּ מְשׁוֹרְרִים2

                     בְּשָׁרוֹת וְשָׁרִים3

5                    וּקְהִילּוֹת יְשָׁרִים4

                     לֶעָתִיד יִהְיוּ מֻוכְשָׁרִים

                     וְיַעֲלוּ אֵבֶר כַּנְּשָׁרִים5
  1. אל… שערים: השווה מש' א:כא; ורוצה לומר, על־פי ההקשר במקרא: לקנות חכמה. ואולי הכוונה: אל שערי בית־המקדש.  ↩

  2. ותהיו משוררים: ותשבחו לה'.  ↩

  3. בשרות ושרים: על־פי שמ“ב יט:לו; קה' ב:ח. ואפשר שצ”ל ‘כשרות’.  ↩

  4. וקהילות ישרים: ישראל.  ↩

  5. ויעלו אבר כנשרים: יש' מ:לא.  ↩