לוגו
[פז̇ שׁוֹכֵן גְּדוּדִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקכו

   כי יהיה בך אביון <דברים טו:ז>


   פז̇    שׁוֹכֵן גְּדוּדִים1

         צִוָּה בְּלִימּוּדִים2

         לְנָאִים וַחֲמוּדִים3

         כאמרם יחדים4

5        לָכֵן5 בְּתַחֲמוּדִים

         מַעֲדַנִּים6 צְמוּדִים7

         לִרְעֵבִים תְּמוּדִים8

         וְלַעֲנִיִּים מְרוּדִים9


נ 5 בתחמודים] היה בתמודים ונתלתה חי"ת בין השיטין
  1. שוכן גדודים: הקב"ה, השוכן בין גדודי המלאכים.  ↩

  2. בלימודים: בתורה.  ↩

  3. לנאים וחמודים: לישראל.  ↩

  4. כאמרם יחדים: כך בכ“י נ, ונראה משובש; ואולי צ”ל ‘באמרים יחידים’.  ↩

  5. לכן… תמודים: (טורים 5–7) שיעור הטורים: מיני מעדנים יהיו צמודים בתחמודים לרעבים תמודים.  ↩

  6. מעדנים: מיני מזונות.  ↩

  7. צמודים: ניתנים.  ↩

  8. לרעבים תמודים: לאביונים שלא יחדלו מקרב הארץ (השווה דב' טו:יא).  ↩

  9. ולעניים מרודים: על־פי יש' נח:ז.  ↩