לוגו
[פז̇ נוֹדֵר וּמְשַׁלֵּם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקמח

   סדרא כי תדר <דב' כג:כב>


   פז̇    נוֹדֵר וּמְשַׁלֵּם

         לֹא יִכָּלֵם

         אִם נוֹדֵר וּמְעַלֵּם1

         טוֹב2 מִמֶּנּוּ יִתְעַלֵּם

5        כְּסִיל יִקָּרֵא3 עֶדְיוֹ לְהַבְהִילֵם4

         טוֹב אֲשֶׁר לֹא תִדֹּר מִשֶּׁתִּדּוֹר וְלא תְשַׁלֵּם5


קד ר בנוסח זהה לנוסח שבכ"י נ  1. ומעלם: ומסתיר נדרו כדי לא לקיימו.  ↩

  2. טוב: הקב"ה.  ↩

  3. כסיל יקרא: לא מצאתי, שיהא הנודר קרוי כסיל, אלא רשע (נדרים כב ע"א), או חוטא (שם, עו ע"ב).  ↩

  4. עדיו להבהילם: צ"ל, כנראה, ‘עדיו להבלם’, והוא על־פי תה‘ לב:ט: ’במתג ורסן עדיו לבלום;' ורוצה לומר: לבלום פיו.  ↩

  5. טוב… תשלם: קה' ה:ד.  ↩