לוגו
[פז̇ דּוֹבְרֵי אֱמֶת בְּמִילּוּלָם]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקנ

   פז̇       דּוֹבְרֵי אֱמֶת1 בְּמִילּוּלָם2

            שׁוֹמְרֵי לְשׁוֹנָם ולְהַשְׂכִּילָם3

            מְשַׁלְּמֵי רָעָה תַּחַת טוֹבָה בְּגָמְלָם4

            עֵת עֲוֹנָם לֹא יִשָּׂא לְמָחְלָם5

5           וְלֹא יִשְׂאוּ עֻולָּם6

            עַד קְרוֹבִים חֶרְפָּה לְהַכְפִּילָם7

[29 ע"א]     שׂוֹנְאֵי שֹׁחַד8 וּמְשִׁיבֵי כֶסֶף  לֹא יְכַפֵּר מַעֲלָם9

            עוֹשֵׂה אֵלֶּה לֹא יִמּוֹט לְעוֹלָם10
  1. דוברי אמת: על־פי תה' טו:ב.  ↩

  2. במילולם: באמירתם.  ↩

  3. ולהשכילם: צ"ל ‘להשכילם’.  ↩

  4. משלמי… בגמלם: שיעור הטור: בגמלם למשלמי רעה תחת טובה, היינו, לרשעים, כמגיע להם; והשווה בר' מד:ד.  ↩

  5. עת… למחלם: קשור אל הטור שלמעלה מזה: בשעה שהקב"ה לא יישא עוד את עוונם, ולא יאריך אפו עמם.  ↩

  6. ולא… עולם: ולא ישתעבדו להם (למשלמי הרעה תחת הטובה); ואולי יש לנקד ‘עַוְלָם’, והוא במקום ‘עולתם’.  ↩

  7. עד… להכפילם: מיוסד על תה‘ טו:ג: ’וחרפה לא נשא על קרבו.‘ ולפי זה נראה שצ"ל ’על קרובים', והוא קשור אל הטור שלפניו: ולא ישאו עולם להכפיל חרפה על קרובים.  ↩

  8. שונאי שחד: השווה תה‘ שם, ה: ’ושחד על נקי לא לקח.'  ↩

  9. ומשיבי… מעלם: שאינם מכפרים על הנותנים שלמונים. הצירוף ‘משיבי כסף’ זר, ואולי צ"ל ‘ומַשִּׁיכֵי כסף’, על־פי תה‘ שם, ה: ’כספו לא נתן בנשך.'  ↩

  10. עושה… לעולם: תה' שם, ה.  ↩