לוגו
[רועים כְּבוּדָה]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקס

   אתם נצבים <דב' כט:ט>


   רועים1       כְּבוּדָה2

               תּוֹכָחוֹת הִגִּידָה3

               בִּסְגֻולָּה4 לְהָעִידָה

               פֶּן יָסוּרוּ מִתְּעוּדָה5

5               הֻצְּבוּ6 בַּעֲמִידָה

               כֻּולָּם כַּאֲגֻודָּה

               הִתְנָה7 לְהוֹעִידָה8

               יִשְׂרָאֵל וִיהוּדָה
  1. רועים: צ"ל ‘רועה’, והוא כינוי למשה רבנו.  ↩

  2. כבודה: של כנסת־ישראל הנכבדה.  ↩

  3. הגידה: במקום ‘הגיד’.  ↩

  4. בסגולה: בישראל (שמ' יט:ה, ועוד).  ↩

  5. מתעודה: מן התורה.  ↩

  6. הצבו: רומז למלות ‘אתם נצבים’ שבראש הסדר.  ↩

  7. התנה: הנושא: משה רבנו (טור 1); והשווה ירוש' נדרים פ“ג סוף ה”א, לז ע"ד.  ↩

  8. להועידה: אפשר שצ"ל ‘להעידה’.  ↩