לוגו
[פז̇ נְשׂוּאֵי עַל נְשָׁרִים]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקע

   פז̇    נְשׂוּאֵי עַל נְשָׁרִים1

         מִכֹּל נִבְחָרִים2

         עֵדִים בְּרוּרִים3

         עֲלֵיהֶם מְחֻובָּרִים

5        נְטוּיִם וּשְׁמוּרִים,4

         וְכָל מִינֵי יְקָרִים5

         מלטה חֲבוּרִים6

         גְּבָעוֹת וְהָרִים7  1. נשואי על נשרים: ישראל (שמ' יט:ד).  ↩

  2. מכל נבחרים: שנבחרו על־ידי הקב"ה מכל אומות העולם.  ↩

  3. עדים ברורים: הכוונה לשמים וארץ, על־פי דב‘ לא:כח: ’ואעידה בם את השמים ואת הארץ.'  ↩

  4. נטוים ושמורים: השמים והארץ.  ↩

  5. וכל מיני יקרים: ושכר טוב.  ↩

  6. מלטה חבורים: נראה שצ"ל ‘למטה חבורים’, או ‘מלמטה חבורים’.  ↩

  7. גבעות והרים: מברכות גבעות והרים; ולשון הפזמון מגומגם בסופו.  ↩