לוגו
[פָּץ בְּנָאֳמוֹ]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקעג

         פָּץ בְּנָאֳמוֹ1

         לְהוֹגֵי נָעֳמוֹ2

         צִיוּי דָּר מְרוֹמוֹ3

         אֲשֶׁר אֵין זָר עִמּוֹ

5        וּשְׁמָם מְע̇ורָב בִּשְׁמוֹ4

         כִּי חֵלֶק יְיָ עַמּוֹ5  1. פץ בנאמו: הנושא: משה רבנו.  ↩

  2. להוגי נעמו: לישראל ההוגים בתורתו.  ↩

  3. דר מרומו: הקב"ה.  ↩

  4. ושמם… בשמו: ששמו (של הקב"ה) משותף בשמם של ישראל; השווה דב' כח:י, וכדומה. והשווה במ"ר כ:כא, ועוד.  ↩

  5. כי… עמו: דב' לב:ט.  ↩