לוגו
[צִיר אֱמוּנַי]
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

תקעז

   לזאת [הברכה]1 <דב' לג:א>


         צִיר אֱמוּנַי2

         בֵּרֵךְ הֲמוֹנַי3

         אַרְבַּע בְּרָכוֹת4 בְּעִנְיָנַי

         [……]5 כְּלֵי מִשְׁכָּנַי

5        שְׁנִיָּה בְּבִרְכַּת כֹּהֲנַי6

         שְׁלִישִׁית [בְּ]מִשְׁנֵה מְאִירַת עֵינַי7

         וּרְבִיעִית כְּפָתַח בְּשִׁנּוּנַי8

         בְּרוּכִים אַתֶּם לַיְיָ9


לזאת] מכאן ואילך בכ"י פראנקפורט 133
  1. לזאת [הברכה]: צ"ל ‘וזאת [הברכה]’, או ‘לוזאת [הברכה]’.  ↩

  2. ציר אמוני: משה רבנו.  ↩

  3. המוני: את כנסת־ישראל.  ↩

  4. ארבע ברכות: על־פי הדרשה בפסיקתא דר“כ, וזאת הברכה, דף קצט ע”ב, ובמקבילות: ‘זה משה רבינו שעינו יפה בברכתן של ישראל ובירכן ארבע ברכות.’  ↩

  5. [……]: יש להשלים כנראה ‘ראשונה בכלות כלי משכני’, והוא על־פי המשך הדרשה שם: ‘ואלו הן [הברכות]: וירא משה את כל המלאכה… ויברך אותם משה [שמ’ לט:מג].'  ↩

  6. שניה… כהני: על־פי המשך הדרשה שם: ‘ויבא משה ואהרן אל אהל מועד ויצאו ויברכו וגו’ [וי‘ ט:כג].’  ↩

  7. שלישית… עיני: עיין שם בהמשך: ‘ה’ אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם וכו‘ [דב’ א:יא].'  ↩

  8. ורביעית… בשנוני: וברכה רביעית כאשר פתח בדברים הנאמרים בסדר שלפנינו, על־פי המשך המדרש שם: ‘והדין וזאת הברכה.’  ↩

  9. ברוכים אתם ליי: תה' קטו:טו.  ↩