לוגו
ביותר מזה לא חפצתי!
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

לתוך הטראם נכנסה נערה, שכמותה לא ראיתי זה עידן ועידנים. מהללו המועטות, שמפתיעות אותנו ביפין דוקא לאחר שכבר נעשינו ספקנים קצת ביחס לעולם האהבה, לאחר שכבר התגנב אלינו הרהור: מי יודע, אם לא הפרזנו משהו?

והנה – לא, לא הפרזנו!

הכאב המתוק הנצחי חזר וניעור וערפלי אהבות ראשונות ליפפוני – אף־על־פי שכבר באתי בימים ועל ידי ישב עתה בני, בן השש. – טיפוס זה אני מכיר בעצם. הרי זו אותה הנערה, שעליה אנו חולמים כל ימינו, מבלי להשיגה לעולם; שאינה נכבשת על ידי שום איש, אלא מופיעה, כמיטיאור, על הקוֹרסוֹ, ברכבת או בחשמלית – ונעלמת.

הנה היא קמה ויוצאת, ובדרכה אחזה בסנטר בני וליטפה את לחיו משהו:

– הנך נער יפה!

הייתי כמאושר. ביותר מזה לא חפצתי!