לוגו
מלואים.
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הח' דר. ליפפע הוא אחד משלשת הציונים הראשונים, אשר לקחו חלק בראש הכנסיות הגדולות בבזל; ה“ה החכמים המפארים: דר. רילף, דר. פינסקער ודר. ליפפע. שנים הראשונים הוציאו את ספריהם ע”ד הציונות והדר. ליפפע יוציא עתה לאור את ספרו: Meine 20jährige zionistche Agitation וזה לא כביר הדפיס את ספרו: Din zehn Gebote "ספר יקר מלא דברים נחמדים ונאמנים. וליום מלאת לו שבעים שנה הוציא לאור את ספרו: “חדשים וגם ישנים”. ספר יקר במינו בשפת קדשנו.