לוגו
מראי מקום ליצירות המוזכרות ב"מן היקב"
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

איפה נדפסו לראשונה הדברים הכלולים בספר זה:

אפשר לסגור את הים? על ‘שלאף שטונדה’. סוגרים את הים ליהודית קציר. לראשונה: ערב רב, 1990.

בין נטורליזם למֶטָפיזיקה. על צמא לעמוס מוקדי. עיתון 77. גל' 102. יולי 1988.

בפרסום חוקר: של מי גדודי האש? על המשמר. 2.2.1990.

‘גדודי האש האבודים של אלתרמן’. מאזנים.

‘דור’ בביקורת העברית. בצרון. ד 102־95. 1982. 13–14.

דן בן־אמוץ – הסופר. “מנפץ המוסכמות”. ידיעות אחרונות. 27.10.89. ביבליוגרפיה: ערב רב.

הכול אודות ‘אשתו השנואה’. ‘אחרית דבר’. יהודה בורלא. אשתו השנואה. דביר, 1989. ביבליוגרפיה: ערב רב.

הסיפורת הצעירה לפני שלושים שנה. מתוך מחקר העומד במחצית דרכו. עיתון 77. גל' 19–20 5–6. נובמבר–דצמבר 1977.

הפיוט שבחולין. על מועד א‘. סיפורים. רות לורנד. על המשמר. 30.12.77. עמ’ 6.

הרומנטיקן האחרון בביקורת העברית. דברים בטקס חלוקת מלגה ע"ש פנואלי, 23.4.1990. מאזנים.

השירה העברית בדורנו – תמונת מצב בשביל אורח. לפי הזמנת המכון לתרגום ספרות עברית. נדפס לראשונה בעברית: ערב רב, 1990.

ויהי בימי שפוט השופטים. זהות. כתב עת ליצירה יהודית. א 69–71. מאי 1981.

חגיגה ארוטית בטבע. על ‘חגיגה בשמש’ לאורה עתריה. ידיעות אחרונות. 20.2.87.

חולין ומוות בשלושה קולות. על ‘ולא תהי למוות ממשלה’ לאהרן אמיר. ידיעות אחרונות. 20.1.89, עמ' 27.

למה רק עכשיו? דברים בהענקת פרס ברנר ליורם קניוק. בית הסופר, 8.11.87. מעריב. 13.11.87.

מאין דע לאן. על עזריאל אוכמני ורן עדי. דברים במלאות עשור למותו. בית הסופר, 1.12.1988. על המשמר. 19.4.89. ביבליוגרפיה: ערב רב.

מאצ’ו כסמל לאומי. על ‘נון 67’ לאהרן אמיר. ידיעות אחרונות. 23.2.1990.

מה אני מחפש בסקירת ספר טובה. נשלח לידיעות אחרונות.

מה היא מציעה לי? באוזני המתחילים ללמוד ספרות עברית. לראשונה: ערב רב, 1990.

מומלץ. דיבור ישיר. כתב עת תלמידי החוג לספרות עברית באות"א. גל' 1. קיץ 88'.

מורשתו של מסאי. דבר. 12.5.86.

מחשבות מוזרות. בני אדם תועים בעולם שרירותי. על: הסהרורים להרמן בְּרוֹך. מעריב. 24.2.89.

מלחמת השחרור בראי הספרות העברית. היינו כחולמים. ערך יהודה וולך. 1986.

מצוקת חיים בנעימה מבודחת. ‘האיש בלא תכונות’ לרוברט מוזיל. מעריב. 25.3.88.

סיפור של מעגלים נסגרים. על אל עיר נעורי לבנימין טנא. על המשמר. 15.6.79.

עוד פנים ל’פני הספרות'. קובצי מאמרי ביקורת על יהודה הלוי ופרישמן. נדפס לראשונה: ערב רב, 1990.

עולם הפרשנות בין שאר עולמות. על ההיבט הנפשי בין שאר היבטים. דברים בכנס הארצי של הפסיכולוגים, אוני' חיפה, פב' 1989. נדפס: עיתון 77. גל' 122.

עורבים חומים, לא לבנים. על ‘עורבים חומים’ לרוברט וייטהיל. מעריב. ספרות. 28.10.77. עמ' 39.

עיין ערך: אהבה. בעקבות הרצאה (5.12.89) בקורס יצירות נבחרות. אוניברסיטת ת"א. לראשונה: ערב רב, 1990. שם גם ביבליוגרפיה.

על הריאליזם בספרות. לראשונה: ערב רב, 1990.

ערבסקות – ספר שכשמו כן הוא. תמצית הדברים שודרה בשיחת רדיו במדור ‘קתדרא’ בעריכת יצחק נוי ונדפסה (5 עמ') כפרק בספר פיתוי המוזה, התרגיל של יענקלה (רשימה 115). ביבליוגרפיה: ערב רב.

פצעי זהות. על סִפרה של מנוחה גלבוע. עיונים ביצירתו של חנוך ברטוב. דבר. 22.4.88.

פתיח. לראשונה: ערב רב, 1990.

קלות וחומרה בשירה. על ‘שירי קל וחומר’ ליצחק עקביהו. דבר. משא. 23.7.76.

ראי, ראי שעל הקיר, מי החשוב בכל העיר? תשובה למשאל. לראשונה: ערב רב, 1990.

ריחות, מראות, צלילים. על רוח מזרחית לאורה עתריה. ידיעות אחרונות. 1.12.89.

שירה של בקשת תיקון. שירה של תחושת טעות. על שירתו של דוב חומסקי. דברים בחלוקת פרס חומסקי לציפי שחרור. בית הסופר, 25.2.88. נדפס: עם וספר. ה. 38–86. קיץ 1989. ביבליוגרפיה נדפסה בערב רב.

שלוש פואמות. ספר שלונסקי א. תשמ"א. עמ' 97–111.

שעות אכזבה וסיפוק. דברים למתחילים ללמוד ספרות עברית. נדפס בכותרת: ‘הרבה שעות של אכזבה מעט שעות של נחת’. ידיעות אחרונות. 23.10.87.