לוגו
העשירית
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הסִדרה הבאה בטלוויזיה על הציונות תהיה: עמוד־העשן – תולדות הפארלאמנטאריזם הישראלי – למן הסיגר של שפרינצק ועד למקטרת של סבידור.

*

הספינה הפארלאמנטארית שלנו תיטלטל בחודשים הקרובים בין הייסורים של קואליציה התלוּיה ברוב של אחד לבין התסכול של אופוזיציה הבנוּיה על מיעוט של שניים.

*

התחזית הפרטית שלי:

צ’רצ’ילים לא יצמחו לנו מן הכנסת העשירית. אבל חוששני שכלנתרים יהיו בה לא מעט.