לוגו
אל...    מאת...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

אל: יאסר ערפאת.

מאת: ברונו קרייסקי

יאסר יקר,

לרגל ההתקפה הרצחנית על גברים נשים וטף בבית־הכנסת בווינה, הריני מביע לך השתתפותי מקרב לב.

ידוע לי עד כמה אתה ועמיתיך סולדים משיטות ברבריות אלה של פגיעה בחפים מפשע. אני גם ער לכך שאותה התקפה רצחנית – שללא ספק בוּצעה על־ידי מבקשי נפשך – פוגעת בטוהר המהפכה הפלשתינית, שאתה הנך נושא־דגלהּ ודוברהּ. ועל כך אני מֵצר יחד עמך ועם עמיתיך.

שלך בידידות

ברונו

*

אל: ברונו קרייסקי

מאת: יאסר ערפאת

ברונו יקר,

נגעה מאוד ללבי איגרת־התנחומים שלך, שבה באה לידי ביטוי נשגב אצילות־הנפש שלך אשר – מי כמוני וכמוך יודעים זאת – זרה כל כך ליהודים בכללם.

גם בלבי אין ספק שסוכני האימפריאליזם האמריקני והציונות, שביצעו את מעשה הרצח הנתעב בבית־הכנסת, ביקשו להכתים את דגלהּ הטהור של המהפכה שלנו, אף כי מאידך גיסא אי־אפשר שלא להבין גם למניעיהם האידיאליסטיים של הפאדאיון הנועזים, כשם שאי־אפשר שלא להעריך את נכונות־ההקרבה שלהם.

קבל נא, ידידי ברונו, מיטב איחולי לחופשה נעימה במאיורקה.

שלך

יאסר