לוגו
ניצחונו של ירוחם ואלנסה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

זה קורה.

לי עצמי קרה הדבר פעמים אין ספור בשנות־העבודה הרבות כעורך־עמודים בדפוס: בלא להרגיש איך, למה ומתי מתערבבות לך לפתע שתי ידיעות זו בזו, לרוב מין בשאינו מינו, ונוצר איזה “אנדרוגינוס” עיתונאי, שרק למחרת היום – בזכות ה“תיקון טעות” או ה“הבהרה”, תופס גם הקורא שחלה כאן טעות…

וזה מה שקרה לנו במדור זה אמש בדפוס – בידיעה שהכינונו להיום מוועידת ההסתדרות בירושלים – ומראש אנו מתנצלים בפני הקורא על כך.

באווירה של חג נפתחה אמש בירושלים

הוועידה הארצית הראשונה של “סולידאריות”.

1500 הצירים הריעו ממושכות לירוחם

ואלנסה שכבש את שומעיו בנאום מהפכני

בו תקף בחריפות רבה את ממשלת ישראל

על שהיא מתעלמת מהלכי־הרוח המהפכניים

של העמלים הנאמנים לחזון א.ד. גורדון

וממתינים שעות רבות בתור לבשר ולוודקה.

המזכ“ל הכריז ש”ההסתדרות" לא תשקוט

עד שפועלי־פולין ישותפו בניהול המפעלים

והממשלה תדאג לתוספת־יוקר דו־שבועית

שתבטיח אי־התערבות מוחלטת של רוסיה

בענייניה הפנימיים של הוועדה המרכזת.

בוועידה הוקרא מברק־ברכה מאת שר האוצר

המוחה נגד משוא־הפנים של הטלוויזיה הפולנית.

מנהיג סולידאריות ואלנסה קצר תשואות

כאשר הקריא את ברכתו של מנחם בגין

בו קרא לסולידאריות הפועלים בגוש המזרחי.

צירי הוועידה הריעו ממושכות למזכ"ל ירוחם

ואלנסה שנבחר מחדש למנהיג “סולידאריות”.