לוגו
טאקטיקה ואסטראטגיה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מים רבים זרמו בירדן, בפוטומאק ובנהר הליטני מאז נתבשרנו בקול תרועה גדולה על מיזכר־ההבנה האסטראטגי ששר־הבטחון של ישראל השיג בביקורו בוושינגטון במחצית ספטמבר 1981.

על פי כל הידיעות שמגיעות מארצות־הברית נראה שבמישור הטאקטי הושגה הבנה אסטראטגית חשובה בין ארצות־הברית לישראל.

לעומת זאת, במישור האסטראטגי נותרו כמה בעיות טאקטיות קטנטנות ללא פתרון: כגון פרשת הטילים הסוריים בלבנון וכגון הספקת מטוסי ה“אוואקס” לסעודיה.

כיוון שכך, יוקמו עתה צוותות־עבודה משותפים, אמריקניים־ישראליים, שישאפו לצמצם עד מינימום את הנזק האסטראטגי שבחוסר־ההבנה הטאקטי ולהגדיל עד מאקסימום את היתרונות הטאקטיים מן ההבנה האסטראטגית.

הדבר יחייב ללא ספק את שני הצדדים לאסטראטגיה מתוחכמת מאוד ולמירב הטאקט.