לוגו
הקדמה
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

כתבי אליעזר יפה ז"ל כונסו בשני כרכים. הכרך הראשון כולל את המאמרים, ההרצאות והרשימות בעניני החקלאות: עבודה, אירגון, התישבות; והכרך השני – מאמרים ורשימות בשאלות הציונות, הישוב, ספרות וחברה. בליקוט החומר ועריכתו נהגנו לפי רצונו האחרון של המנוח שהובע בצואתו: “… מאנשים כאלה אני מבקש שיקבלו עליהם הדאגה לכתבי: יערכום ויסדרום, יקצרום כראות עיניהם ואף ימחקו את הטעון מחיקה לדעתם, ואך ישמרו את תוכן הדברים ורוחם”.

אנו רואים חובה לעצמנו לציין את עזרתו המסורה של חבר הועדה להוצאת הכתבים, יהודה אֵיגס ז"ל, שטרח באיסוף החומר ולא זכה לראות בגמר העבודה.

חלק ניכר מן הכתבים הוצא מן העזבון שא. י. מסר לארכיון העבודה. תודתנו נתונה על זה לח' ד. קלעי, מנהל הארכיון, ולחֶבֶר העובדים.

הכתבים נאספו ונערכו בידי החברים אליעזר שוחט ויוסף שפירא.