לוגו
הַנִּפְרָדִים
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

הגשם היה על הארץ והנחלים שטפו עברו על כל גדותם. וכשובם אל מקומם מהרו הפלגים אשר נִתּקו מן הנחל כמעט וישובו ויתחברו אליו ויהיו לאחדים כאתמוֹל שלשֹֹׁם. אך נטפי מים אחדים מצאו להם גֵבים גבים ויֵאספו שמה זה בכֹה וזה בכֹה עד היותם לפלגים קטנים, ויאמרו: רב לנו לכת עם הנחל אל כל אשר יהיה רוחו ולהיות כאשר לא היינו – הבה, נפָרד מעליו ונהיה גם אנחנו, כל מקוה מי אַפְסָיִם, נחל נחל לבדו. וזרחה עלינו השמש – ונשקפו מתוכנו השמים וכל צבאם וניד עצי היער, והרוח יִשָקנו מנשיקות פיהו – וירַצדון על פנינו גלים גבנונים, ועוף השמים יפקדֵנו לבקָרים – וישעשענו בזמירותיו, וישיחו בנו כל חי מדַבּר והתגדלנו ונודענו על פי הארץ…

עודם מתַכְּנִים עלילות, והשמש זרחה בגבורתה ותלַחכֵם, ועוף השמים ירד עליהם לשבור צמאו ויַמעיטֵם, והרוח הגיח אלהים ויזעזעם עד היסוד בם. וכל החי השורץ במים, אשר נלוו עליהם בהפרדם מן הנחל, הורידו ראשם, עֻלפו, תמו לִגְוֹעַ.

ויראו הפלגים אותם ברע וינָחמו על פחזוּתם, ויאמרו: מה זאת עשינו כי נפרדנו ממקור חיֵינו ואנחנו מעטים ודלים לא נוכל לעמוד לבדנו נגד המסבות המתהפכות עלינו מסביב – הבה נשובה אל הנחל הגדול, בידו נפקיד גורלנו והוא ינהלנו כקדם.

אך הנה אֵחרו מן המועד; הגדולים בהם עוד עצרו כח לבא עד הנחל ולהשתפך אל חיקו, והקטנים יבשו נִדפו בחצי הדרך ויעלו בתהו ויאבדו.