לוגו
אחאב ואליהו או המתבולל והלאומי
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

בן נבט, נדב בנו; בעשה, אשר השמיד את בית ירבעם, ואלה בנו, – כולם לא הרבו הרע כעמרי המתבולל הראשון, אשר כל משאת נפשו היתה אך להכחיד את ישראל מגוי ולהתבולל עם הצידונים, הקים מזבחות, מנה כהנים להאלילים בעל ועשתרות, למען יפיק רצון מהצידונים; התחתן עם אתבעל מלך צידון ויקח את איזבל בתו לאחאב בנו לאשה.

*

הצמד החביב הזה יזכירנו את הצמד הספרדי פרדיננד ואיזבל הקתוליים בימי־הבינים; כהראשונים כהאחרונים שפכו את דמי ישראל כמים.

*

אחאב השוטה ואיזבל המרשעת בנו למו בית השן בעיר שומרון בירת אפרים, אשר גם שלמה לא בנה כמוהו בירושלים, הקימו למו בית הבעל, הלבישו את כהניהם שמלות נשים, התהוללו במחולות, התגודדו בחרבות ויעשו זמה ותבל לעיני השמש. ככה הוליכו את העם שולל, ויהיו "פוסחים על שתי הסעפּים, אם ה' הוא האלהים או הבעל.

*

ואיש אלהים חוזה לאל עליון נגלה בימים ההם לבני ישראל, איש אשר מקור מחצבתו נעלם ממנו עד היום, מעולף ומעורפּל בסודות ורזים, נקדש ונערץ לדור דורים בעיני כל העם, “אליהו הנביא מתושבי גלעד” שמו.

*

בשלהבת יה וברוח לאומית עזה הופיע החוזה המרומם הזה, וירעם בקולו:

“ה' הוא האלהים!”

אחריו נמשכו בני הנביאים, אשר שפך מרוח קדשו עליהם, ויאספם תחת דגלו ויפוצו בעם ויורום לדעת את ה', ויבינום את ערמת עובדי הבעל ותעתועיהם; בכל מקום בואם נהרו אחריהם המונים המונים מבני העליה, אשר כמוהם קנאו את קנאת האמת. על הר הכרמל התאספו ושם הרים אליהו קולו אל כל העם, לאמר:

"עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעפּים? – אם ה' הוא

אלהים – לכו אחריו, ואם הבעל – לכו אחריו".

אחרי הראותו את נפלאות ה' על הר הכרמל, עשה נקמות בנביאי הבעל, המיתם וישלך את פּגריהם אל נהר קישון השוטף שמה לעיני כל העם ואחאב מלכו, אשר נרעש ונפחד מקול כל ההמון הנופלים על פניהם וקוראים:

“ה' הוא האלהים!”

איזבל נצורת הלב לא נכנעה, ותשלח אחד מפקידיה לאליהו להגיד לו בשמה, כי לא תתן דמי לה עד אשר תשים את נפשו כנפש אחד מנביאי הבעל אשר המיתם; אליהו נמלט המדברה עד הר האלהים חורב; שם ראה את המחזה הנאדר והנקדש:

"והנה ה' עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים

לפני ה' – לא ברוח ה'; ואחרי הרוח רעש – לא ברעש

ה‘: ואחר הרעש אש – לא ברעש ה’; ואחר האש קול דממה

דקה…"

הנביא הבין את כונת המחזה, כי לא בסופה וסערה, לא בחרב ואש יעשה אלהי הרוחות דרכו, כי אם בקול דממה דקה, בחסד ורחמים, באהבה וחנינה, ביושר ובהצנע לכת.

וילט פּניו באדרתו…

*

גם בבית המלך אחאב נמצאו ישרי לב אשר החביאו את נביאי ה' מחמת המלכה המרשעת ויכלכלום בלחם ומים ועובדיהו, הסוכן על בית אחאב, היה בראשם.

*

תכונת נפש אחאב מוג־הלב ורשעת איזבל המבישה נראה במאורע של כרם נבות היזרעאלי.

אחאב התעצב על אשר השיב נבות את פּניו ריקם מתת לו את כרמו ירושת אבותיו, והיא גערה בו:

“אתה עתה תעשה מלוכה על ישראל! אני אתן לך את הכרם!”

בפקודת המרצחת הומת נבות ולאחאב הגידה:

“קום רש את כרם נבות, כי אין נבות חי, כי מת!”

התשבי, בשמעו את הנבלה הזאת, מהר אל אחאב וירעם עליו בקולו:

"הרצחת וגם ירשת? את דמי נבות ראיתי אמש – נאום ה' –

ובמקום אשר לקקו הכלבים את דמו, ילקו את דמך גם אתה."

*

אחרית אחאב ואיזבל היתה נוראה מאד: אחאב הומת במלחמה עם ארם, ואיזבל נשמטה מבעד חלון ארמונה בפקודת יהוא בן נמשי ותרמס תחת מרכבתו; הכלבים לקקו את דמה ויאכלו את נבלתה, ולא נשאר מגויתה, כי אם הגלגולת, הרגלים וכפּות הידים.

*

הנה כי כן גברה הנבואה בת הלאומיות על ההתבוללות והתולדה מסרה את אליהו לידי העם לדור דור והעם יכבדהו עד היום בכסאו ובכוסו.