לוגו
מחזה נוגע עד הלב...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

מחזה נוגע עד הלב הוא, בבוא איש או אשה או נערה “להתיצב” לפני בעל החנות הגדולה או בעל בית־החרושת וכדומה. הלה מקבל את העובד, ומבסס את קיומו, וניכר, שכבר עכשיו הוא טועם את ההנאה הסדיסטית של אותו רגע, בו יפטרהו.