לוגו
ילך לו הסוס בעצמו...
פרק:
מיקום ביצירה:
0%
X
F
U

סם־מות ליצירה הוא הדיקטאט. כך וכך כִתבו, זאת וזאת כתבו! במערבולת־שלג, בארצות־הצפון, נוהגים בעלי־העגלות שנתעו בדרך, בשדות, לתת לסוס שילך בעצמו אל אשר תהיה רוחו ללכת… ברם, בעלי־המושכות אצלנו אינם רוצים להבין זאת, כנראה.